Клиенты и рекомендации

Рекомендация о результатах сотрудничества ООО «Системы менеджмента» и ООО «БЕЛТИМПОРТ»

Наша компания ведет поставки приводных  и конвейерных  элементов на украинский рынок от ведущих европейских и мировых производителей. Компания «Системы менеджмента» в лице Николаева В.В.  осуществляла консультирование ООО «Белтимпорт» на этапе сертификации системы менеджмента качества согласно ISO 9001-2015. Вся оказанная помощь была на высоком профессиональном и организационном уровне. Разработанная совместно документация не имела замечаний со стороны сертификационного органа ИП «СЖС Украина».

В результате система менеджмента качества Белтимпорт вышла на новый уровень и был получен сертификат соответствия ISO 9001-2015, в июне 2017 года.

Мы более чем удовлетворены сотрудничеством с консультационно-внедренческим центром «Системы качества» и рекомендуем его предприятиям, которым необходимы услуги по разработке эффективной системы менеджмента.

Директор Беседин А.В,

Отзыв о внедрении MC ISO 9001:2015 в ШАБО.

В октябре 2017 года осуществлена успешная сертификация системы управления качеством нашего предприятия известной зарубежной сертификационной фирмой SGS на соответствие требованиям MC ISO 9001:2015. Консультационную поддержку модификации существующей системы управления качеством осуществляло ООО «Системы менеджмента». Особо отмечаем важную роль нашего консультанта зам. директора Рудницкого В.Ф. в подготовке группы специалистов по управлению качеством и в проведении модернизации.

По результатам поддержки, оказанной нашему предприятию, рекомендуем ООО «Системы менеджмента» как ответственный консультационно – внедренческий центр, владеющий передовыми управленческими технологиями в сфере менеджмента качества.

Директор Павленко П.П.

Відгук на діяльність ТОВ «Системи менеджменту»
в сфері консультування при створенні
системи управління харчовою безпечністю

Підприємство ТОВ «РМ — ІНВЕСТ» працює на ринку України і забезпечує виробників напоїв якісними пластмасовими корками. Керуючись інтересами наших замовників і нашим розумінням надійного виробника упакувань наше підприємство впровадило і сертифікувало систему управління харчовою безпечністю згідно вимог МС ISO 22000: 2005 з врахуванням вимог стандарту РАS 223: 2011 «Програми передумови з безпечності харчових продуктів для проектування і виробництва пакувальних матеріалів для харчових продуктів». Систему успішно сертифіковано.

Велику допомогу у створенні цієї системи управління та її підготовці до сертифікації нашому підприємству надав консультаційно впроваджувальний центр «Системи менеджменту» в особі директора Рудницького В.Ф. і  його  заступника Ніколаєва В.В. Ми спільно і результативно працювати над розробленням документів, критичному розумінні безпечних умов виробництва, проведенні внутрішніх аудитів, навчанням персоналу, підготовці до сертифікації та над іншими аспектами гарантування харчової безпечності.

Рекомендуємо  ТОВ «Системи менеджменту» як колектив відповідальних і досвідчених фахівців в сфері систем управління харчовою безпечністю для можливої співпраці.

Директор Бардаченко О.М.

Відгук щодо консультаційної підтримки впровадження
системи безпечності харчової продукції з боку
ТОВ „Системи менеджменту”

З метою розширення збуту олії та макухи соєвої виробництва ТОВ «АгроСоюзСнаб» перед нашими фахівцями виникли завдання із забезпечення:

 • отримання впевненості щодо стабільних та належних значень показників якості і харчової безпечності нашої продукції;
 • успішної демонстрації представникам замовників сучасних можливостей виготовлення продукції в умовах підтримання її харчової безпечності при візитах на підприємство;
 • представлення сертифікатів відповідності вимогам міжнародного стандарту ISO 22000: 2005 / ДСТУ ISO 22000: 2007 при укладанні договорів.

В цій справі ми отримали потужну підтримку від консультантів ТОВ „Системи менеджменту”. З урахуванням можливостей підприємства, консультанти в щільній взаємодії з нашими фахівцями виконали розробку і впровадження сучасної системи харчової безпечності згідно вимог МС ISO 22000: 2005 / ДСТУ ISO 22000: 2007. Всі питання вирішувалися конструктивно, швидко і в дружньому стилі. Очолював групу консультантів В.Ф. Рудницький.

На основі збутого досвіду рекомендуємо ТОВ „Системи менеджменту” як надійного партнера при створенні сучасних систем харчової безпечності.

Директор Качинський С.Б.

Рекомендація щодо діяльності ТОВ «Системи менеджменту» в сфері управління безпечністю харчових продуктів

Дійсна рекомендація ґрунтується на ролі ТОВ «Системи менеджменту» у створенні в інтересах ТОВ «Кондитерпром-КР» сучасної системи управління безпечністю харчових продуктів, яка поширюється на виготовлення, збереження і реалізацію різних типів сухарів, сушок та печива.

Завдяки нашим консультантам на підприємстві було відпрацьовано управління щодо:

 • політики в сфері харчової безпечності;
 • формування блок — схем виробництва продукції;
 • зонування виробничих потужностей та відображення руху персоналу і об’єктів виробництва;
 • підготовки специфікацій на готову продукцію, всі типи сировини і ті послуги, які впливають на харчову безпечність;
 • документування системи;
 • проведення внутрішніх аудитів;
 • оцінювання чинників небезпек / ризиків та вибору адекватних засобів управління;
 • формування НАССР — плану;
 • комплекту інструкцій, на яких ґрунтуються програми — передумови (щодо загальної санітарії, догляду за руками працівників, поведінки відвідувачів, скла і твердого пластику, магнітовловлювачів, інсектицидних ламп, дезкилимків, оперування з відходами і т.п.);
 • простежування і багатьох інших питань.

Досягнуто розуміння особливостей реалізації НАССР — системи згідно вимог приватного стандарту ІРS 6.0 та міжнародного стандарту ISO 22000: 2007.

Наші консультанти прийняли активну участь в підготовці планів підтримуючих заходів і навчання персоналу. Також консультанти проводили навчання наших працівників з питань управління харчовою безпечністю.

Важливо, що ми отримали допомогу у організації управління сучасним захистом харчової продукції від випадків вандалізму і тероризму згідно вимог стандарту РАS96.

З нашим підприємством як консультанти працювали безпосередньо директор ТОВ «Системи менеджменту» Рудницький Віктор Федорович і заступник директора Баган Наталія Михайлівна.

Рекомендуємо як надійного партнера консультаційно — впроваджувальний центр ТОВ «Системи менеджменту» тим підприємствам, які мають на меті створити, підготувати до сертифікації або удосконалити існуючі системи управління якістю і харчовою безпечністю.

Директор Вісич В.М.

Рекомендация

В конце 2010 года ПАО «Черновицкий масложиркомбинат» успешно прошел сертификационную проверку системы управления качеством на соответствие международному стандарту ISO 9001: 2008. Сертификацию осуществила известная международная сертификационная фирма SGS.

Теперь на нашем предприятии действуют две современные системы управления: система управления качеством и система управления пищевой безопасностью продукции. Последняя так же сертифицирована на соответствие требованиям международного стандарта ISO 22000: 2005.

Эти системы создавались при интенсивной поддержке консультантов ООО «Системы менеджмента». Особенно большой вклад в успех наших планов внесли руководитель ООО «Системы менеджмента» Рудницкий Виктор Федович и заместитель директора Баган Наталия Михайловна, которые непосредственно работали с нашим предприятием.

Рекомендуем предприятиям и организациям ООО «Системы менеджмента» как консультационный центр, который предоставляет высокого уровня услуги по разработке, обучению, внутренним аудитам, а так же внедрению и сопровождению сертификации современных систем управления качеством и пищевой безопасностью.

Председатель правления

ПАО «Черновицкий масложиркомбинат»

Фесюк В.М.

Отзыв о работах на перевалочном комплексе ОАО «Ильичевский масложиркомбинат» специалистов ООО «Системы менеджмента»

В конце 2009 года перед нашим предприятием ОАО „Ильичевский масложиркомбинат” встала задача — в сжатые сроки подготовиться и  провести сертификацию системы пищевой безопасности перевалочного комплекса.

Обратившись к специалистам ООО «СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА», мы получили профессиональную помощь, обучение и интеллектуальную поддержку в выполнении этого проекта.

Стоящая перед нами задача решена. В ноябре 2009 года наша система пищевой безопасности успешно сертифицирована на соответствие требованиям международного стандарта ISO 22000:2005. Этого удалось достичь во многом благодаря:

 • наличию ранее сертифицированной системы управления качеством;
 • передовым инженерно — техническим решениям в производственной инфраструктуре предприятия, которые позитивно сказались на санитарии и гигиене на перевалочном комплексе;
 • напряженной работе нашего персонала;
 • помощи высококвалифицированных консультантов.

По результатам совместных работ особо отмечаем вклад директора ООО «СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА» канд. техн. наук В.Ф. Рудницкого, который своей работой в качестве консультанта вел наше предприятие к успеху.

Первый заместитель Председателя правления

ОАО «Ильичевский масложиркомбинат»

Д.О. Свединский

Рекомендація щодо діяльності ТОВ «Системи менеджменту» в сфері створення інтегрованих систем управління

Первинно ТОВ «Національна горілчана компанія» мало системи управління якістю і харчовою безпечністю, сертифіковані в державній системі сертифікації УкрСЕПРО. Нашим наміром було отримання сертифікатів відповідності в авторитетній, міжнародно відомій сертифікаційній фірмі.

Вагомий внесок у досягнення поставленої цілі внесло попереднє аудитування існуючих систем та наступне консультування їх покращення з боку фахівців ТОВ „Системи менеджменту”. З нашим підприємством працювала група консультантів у складі: В.Ф. Рудницький — керівник групи, В.Н. Ніколаєв і Н.М. Баган — члени групи. Завдяки їх роботі вдалося знайти вдале поєднання існуючих систем і нових проектних рішень, яке дозволило створити результативну інтегровану систему. Її компоненти (СУЯ згідно вимог ISO 9001 та НАССР — система згідно вимог ISO  22000) успішно пройшли сертифікаційну перевірку відомої закордонної фірми SGS у травні 2015 року.

Рекомендуємо, як надійного партнера консультаційно — впроваджувальний центр ТОВ «Системи менеджменту» тим підприємствам і організаціям, які мають  на меті створити або удосконалити існуючі системи управління якістю і харчовою безпечністю.

Генеральний директор Яценко В.І.

ВІДГУК щодо співпраці з ТОВ «Системи Менеджменту»

в сфері створення системи управління харчовою безпечністю згідно вимог міжнародного стандарту 180 22000:2005 СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕЧНІСТЮ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ. Вимоги до будь яких організацій харчового ланцюга

ТОВ СП «НІБУЛОН» с одним із вітчизняних лідерів у вирощуванні сільськогосподарської продукції та її експорту.

Прагненням нашого підприємства при створенні НАССР — системи на перевантажувальному терміналі ТОВ СП «ІІІБУЛОП» було надання підтвердження нашим замовникам сучасних гарантій харчової безпечності партій зерна, які зберігаються і відвантажуються. Основа цього — неухильне виконання персоналом нашого підприємства вимог як відомих нормативних документів в сфері поводження з зерновими культурами, так і управлінського стандарту ISO 22000 з деталізацією певних аспектів управління харчовою безпечністю згідно стандарту РАS 220.

Головною ціллю у співпраці з нашими консультантами були дії з створення дійсно результативної НАССР — системи. Вважаємо, що цю ціль досягнуто. Підтвердженням є успішна сертифікація НАССР — системи перевантажувального термінала ТОВ СП «НІБУЛОН» на відповідність МС ISO22000: 2005 у липні 2014 року.

Великий вклад у проектування і реалізацію нашої НАССР — системи та її підготовку до сертифікації внесли директор ГОВ «Систем менеджменту» Рудницький В.Ф. і заступник директора Батан Н.М.

Рекомендуємо ТОВ «Системи менеджменту» як надійну консультаційну фірму для створення сучасних систем управління харчовою безпечністю на підприємствах України.

Заступник генерального директора

із забезпечення якості та зберігання продукції

О.С. Хохлов

АО «Банкомсвязь» — высокотехнологичная компания, которая создает эффективные комплексные решения по управлению информацией для корпоративных клиентов, выражает благодарность Николаеву Владиславу Валерьевичу, Заместителю Директора ООО «Системы менеджмента», за выполненную работу по разработке и внедрению системы менеджмента качества (СМК) Департамента телекоммуникационных и специальных систем АО «Банкомсвязь» по международному стандарту ISO 9001:2008.

Предложенное решение для нашего производственного процесса отвечает всем пожеланиям, которые были оговорены перед началом работы; мы получили требуемый продукт — описание и идентификацию бизнес-процессов, документированные процедуры СМК и документацию по управлению.

Оценивая разработанный материал, отмечаем глубокое понимание темы и детальную проработку нашей деятельности, а также профессионализм и высокую степень ответственности.

С учетом высокой конкуренции на рынке в сфере консалтинга СМК выбор в качестве исполнителя по разработке и внедрению системы менеджмента качества по международному стандарту ISO 9001:2008 полностью оправдался.

С уважением,

Тарасенко Наталия Сергеевна

Директор департамента коммуникационных и специальных систем

Отзыв о сотрудничестве

ООО «Георгий — Транс» динамично развивающаяся компания, предоставляющая услуги по доставке грузов автомобильным транспортом.

На основе потребности Заказчиков, в 2013 году, было принято решение о подготовке к сертификации системы качества в соответствии с МС ISO 9001 . 2008. Используя рекомендации партнеров был выбран консалтинговый центр ООО «Системы менеджмента».

В результате плодотворной работы, в январе 2014 года, наша компания прошла успешную сертификацию системы менеджмента качества в сертификационном центре SGS.

Выражаем свою благодарность специалистам ООО «Системы менеджмента» (и лично — Николаеву Владиславу Валериевичу, с помощью которых была разработана, внедрена и сертифицирована система менеджмента качества нашего предприятия.

Специалисты ООО «Системы менеджмента» показали себя как профессионалы. Во время работ учитывались все пожелания наших сотрудников относительно оптимизации бизнес процессов. При проведении внешнего аудита специалисты компании SGS высоко оценили уровень и работоспособность системы менеджмента качества нашей компании.

После сертификации мы продолжаем сотрудничество с ООО «Системы менеджмента» пользуясь услугами по поддержке и развитию сертифицированной системы менеджмента качества.

Директор ООО «Георгий — Транс»

Захарченко Ю.В.

Рекомендація

ТОВ «БІОЛАБТЕХ ЛТД» є постачальником високоякісних лабораторних реагентів, обладнання та витратних матеріалів від найкращих світових виробників з 2007 року.

Для підтвердження та підвищення якості послуг компанії у вересні 2015 року керівництвом ТОВ «БІОЛАБТЕХ ЛТД» було прийнято рішення про розробку та впровадження ефективної системи управління якості у відповідності до МС ISO 9001:2015. З цією метою було залучено консалтингову організацію — ТОВ «Системи менеджменту».

В результаті плідної співпраці між ТОВ «БІОЛАБТЕХ ЛТД» та ТОВ «Системи менеджменту» було описано всі основні бізнес процеси, оптимізовано структуру управління компанії та розроблено і впроваджено документацію СУЯ у відповідності до вимог МС ISO 9001:2015.

Результатом проведеної роботи стало успішне проходження сертифікаційного аудиту системи управління якістю ТОВ «БІОЛАБТЕХ ЛТД» на відповідність МС ISO 9001:2015, що проводився ІП «СЖС Україна» у вересні 2016 року.

ТОВ «БІОЛАБТЕХ ЛТД» висловлює подяку ТОВ «Системи менеджменту» та особисто директору Ніколаєву Владиславу за високий професіоналізм та уважність, а також рекомендує ТОВ «Системи менеджменту» як надійного партнера.

Директор Ємець О.М.