F.A.Q.

Відповіді на запитання, що часто ставляться

У стандарті MC ISO 9001: 2015 встановлені вимоги до системи менеджменту якості компаній, які бажають покращити систему управління бізнесом та забезпечити задоволеність споживачів, запровадити систему управління ризиками, або підвести якість продуктів / послуг під очікування цільової аудиторії та нормативні вимоги законодавства. Серед основних ефектів можна відзначити: – підвищення ефективності

Подібну оцінку проводили у США. За результатами, 22% респондентів (топ-менеджерів або власників компаній, які впровадили СМЯ) відзначили зростання якості продукції та оптимізацію процесів менеджменту. У 12% випадків відзначили зростання стабільності, якості виробничих процесів та результату, зниження кількості браку. 8,2% респондента відзначили розширення обсягів продажу, зростання кількості клієнтів, а 7,6% – підвищення довіри та задоволеності клієнтів. Серед інших переваг, за які проголосували опитувані, – скорочення витрат, збереження стабільно високих позицій у конкурентній ніші, зниження кількості проблемних ситуацій.
Ціна залежить від стандарту (це може бути ISO 9001, ISO 14001, ХАССП (ISO 22000) та будь-який інший). Також на ціну впливає вид діяльності компанії, складність її структури, кількість працівників, наявність та кількість філій, технологічна готовність до впровадження системи менеджменту. Всі ці фактори впливають на планову кількість людей днів, які закладаються при складанні технічного завдання проекту.
Це узгодженість дій у різних сферах менеджменту (якість, безпека, екологія), що призводить до кращого результату бізнесу в цілому. Це залучення персоналу до оптимізації процесів роботи компанії, що знижує витрати на багато процесів, дозволяє оптимізувати ресурси, впровадити інтегровану систему менеджменту якості простіше та швидше. Це оптимізація управлінських процесів – і, як наслідок, зниження кількості неузгоджених процесів, спрощення та загальне зниження кількості документообігу між підрозділами.
Це зростання ефективності взаємодії з клієнтами – збільшення їх кількості, підвищення якості обслуговування, можливість уникнути практики демпінгу заради боротьби з конкурентами. Ще одна перевага – створення цільної культури виробництва, яка мотивує персонал працювати якісно. Це заощаджує гроші компанії. Загалом після правильного впровадження системи управління якістю за стандартом ISO 9001 підвищується конкурентоспроможність, а також інвестиційна привабливість, зростає лояльність серед клієнтів та партнерів.
Перший етап – аналіз поточної системи управління компанією. Після нього йде складання плану робіт та розподіл відповідальності на етапі розробки. Другий етап – навчання фахівців та менеджерів, які братимуть участь у впровадженні СУЯ. Третій етап – проектування системи управління якістю з підготовкою необхідної документації. Після цього починається впровадження СУЯ, а також навчання внутрішніх аудиторів. Наступний етап – консультаційний (внутрішній) аудит, за наслідками якого визначається готовність компанії до сертифікації.
Впроваджувати систему менеджменту якості за стандартом ISO 9001 у ряді випадків потрібно для відповідності державним вимогам у галузі або дотримання вимог клієнта. Вкрай бажано впровадження СУЯ необхідно при виході на нові ринки, при поданнях заявок на тендери, страхуванні та отриманні кредитів. Діюча система менеджменту знизить кількість претензій з боку контролюючих органів, підвищить репутацію, залишить позаду конкурентів, які не мають СМК та сертифікатів відповідності.
Насправді реальний і той, і інший варіант. Який з них вибрати – варто розмірковувати, відштовхуючись від питань наявності в штаті фахівців з розробки та впровадження системи менеджменту якості, економії, очікуваного результату, характеристик компанії. Практика показує, що залучення консультантів дозволяє суттєво заощадити час та підвищити якість розробки системи менеджменту.
Наявність сертифіката ISO 9001 необхідна компаніям, що експортують продукцію на західні ринки, що беруть участь у тендерах. Важливо розуміти, що сертифікат ISO 9001 – це не просто «папірець», який дає певні конкурентні переваги. Це – результат впровадженої та ефективно діючої компанії СМЯ. Це означає, що процеси закупівлі, виробництва, логістики, планування оптимізовані та проходять безпомилково. Розмір компанії при цьому не є важливим.
Найточніший спосіб – розрахунок за А. Фейгенбаум. Усі витрати слід поділити на ті, що йдуть на «відповідність» (впровадження та підтримка системи менеджменту якості), а також «невідповідність» (виправлення втрат через брак). Перша категорія витрат – це навчання та підготовка персоналу, аудит, обслуговування обладнання, контроль постачальників та інші заходи. Друга категорія – це вартість матеріалів, собівартість простою через поломки або неякісної сировини, судові витрати, втрата клієнтів та інше. Різниця між цими витратами визначає матеріальну ефективність впровадження СМЯ за стандартом ISO.
Якість готового продукту залежить від відповідності вимогам технічних умов, ДСТУ або ТУ. Щодо ISO – він дозволяє оптимізувати процеси постачання, логістики та зберігання сировини/готової продукції, ремонту, а також обслуговування клієнтів, обладнання, планування, менеджменту (управління персоналом). Це внаслідок прямо і опосередковано впливає якість готового товару, якість сервісу.
Впровадження дійсно ефективної СМЯ у великих компаніях вимагає серйозного опрацювання, великих зусиль та витрат часу. Об’єктивно кажучи, дуже далеко не всі великі підприємства в Україні дійсно досягли ідеальних результатів при впровадженні СМК. У ряді випадків це або імітація, створена для сертифікації (маса документів і рішень «на папері», що на ділі не працюють), або перегини на місцях, зі створенням великих відділів якості, що поглинають багато ресурсів компанії. При впровадженні системи менеджменту важливим є симбіоз професіоналізму консультанта та співробітників підприємства.
У кожній компанії будуть актуальні свої критерії. У цілому нині це зниження кількості управлінських рівнів, зростання інвестиційної вартості підприємства, зниження витрат до 40%, зниження часу поставок, що підвищує можливість виконати замовлення своєчасно, на 5-50%, зниження витрат не більше 10-40%. Крім того, це зняття управлінського навантаження з топ менеджменту, створення прозорої та легко керованої системи, акценти на досягненні стратегічних цілей, ефективна система мотивації персоналу, оптимізація документообігу та багато іншого.
Система управління ризиками необхідна задля досягнення управлінських цілей підприємства. Наприклад, на її основі можна будувати системи управлінської стратегії та контролю. Система будується на всебічному аналізі комплексу ризиків, їх ідентифікації та створення механізмів контролю. Це робиться системно, щоб охопити всі види ризиків, класифікувати їх. Уникнення ризиків призводить до мінімізації втрат та більш ефективної реалізації управлінських рішень.